Eksport-boom for sild og makrell

Publisert: av Camilla Klævold

Både sild og makrell har hatt et godt halvår, med verdiøkning på henholdsvis 30 og 47 prosent

Sterkt halvår for sild
- Norge eksporterte 154 000 tonn sild til en verdi av 1,8 milliarder kroner i første halvår.
- Volumet er på samme nivå som i 2019.
- Verdien økte med 411 millioner kroner, eller 30 prosent.
- Polen, Litauen og Egypt var de viktigste markedene for norsk sild i første halvår 2020.

- Vi kan trygt si at første halvår har vært godt for norsk sild. Hvis vi måler i amerikanske dollar, er gjennomsnittsprisen omtrent 15 prosent høyere hittil i år enn i fjor, mens den er 30 prosent høyere målt i norske kroner, sier sjefanalytiker Frank Isaksen i Norges sjømatråd.

I juni var prisen og volumet for sesongvaren nordsjøsild på samme nivå som i fjor, men det var både lave volum og verdi totalt sett for sildeeksporten:

- Det ble eksportert 18 600 tonn sild til en verdi av 242 millioner kroner.
- Det er en reduksjon i volum på 31 prosent.
- Verdien falt med 30 millioner kroner, eller 11 prosent, sammenlignet med juni i fjor.


Eksport-boom for makrell
- Norge eksporterte 117 000 tonn makrell til en verdi av 2 milliarder kroner i første halvår.
- Det er en økning i volum på 44 prosent.
- Verdien økte med 658 millioner kroner, eller 47 prosent.
- Kina, Sør-Korea og Japan var største markeder for norsk makrell i første halvår.

- Eksportverdien av makrell hittil i år er den høyeste som noensinne er målt. Dette skyldes i stor grad en kraftig økning i eksportvolumet, noe som kan forklares gjennom økte landinger av makrell i Norge av utenlandske fartøy. Gjennomsnittlig eksportpris hittil i år er tilnærmet uendret målt i norske kroner, sier sjefanalytiker Frank Isaksen i Norges sjømatråd.


Sterk vekst i Japan
Japan er en av driverne for den sterke utviklingen av makrelleksporten, og i dette markedet har første del av 2020 vært preget av stor vekst:

- Volumvekst i første halvår: 44 prosent
- Verdivekst i første halvår: 46 prosent

- Som i mange andre land førte koronafrykten til hamstring også i Japan, og det ble økt fokus på sunn og holdbar mat. Mens vi her hjemme spiser relativt lite makrell, går makrellkonsumet oppover i Japan. Makrell på boks har blant annet blitt langt mer populær enn tunfisk på boks i Japan, nettopp fordi det er sunt og kan oppbevares i lang tid, sier Sjømatrådets fiskeriutsending til Japan og Sør-Korea, Gunvar L. Wie.

Den gode trenden for makrell er også tydelig for eksporten for juni:

- Det ble eksportert 9 500 tonn makrell til en verdi av 184 millioner kroner.
- Det er en økning i volum på 5 prosent.
- Verdien økte med 26 millioner kroner, eller 16 prosent, sammenlignet med juni i fjor.

Siste nytt