Eksportnedgang for sild og makrell i første halvår

Publisert: av Roar Bjånesøy

Norge eksporterte 138 000 tonn sild til en verdi av 1,2 milliarder kroner i første halvår 2018. 

Det er en økning i volum på 3 prosent, mens verdien falt med 174 millioner kroner, eller 12 prosent, sammenlignet med første halvår 2017. Tyskland, Polen og Litauen var de største markedene for sild i første halvår.


I juni måned ble det eksportert 23 000 tonn sild til en verdi av 231 millioner kroner. Det er en nedgang i volum på 35 prosent, mens verdien falt med 71 millioner kroner, eller 24 prosent, sammenlignet med juni i fjor.


- Med økte volumer de siste årene ser man i form av lavere priser effektene av manglende markedsadgang til Russland, vårt historisk viktigste sildemarked, sier Paul Aandahl, analytiker i Norges sjømatråd


Makrell

Norge eksporterte 78 000 tonn makrell til en verdi av 1 milliard kroner i første halvår. Det er en nedgang i volum på 19 prosent, mens verdien falt med 194 millioner kroner, eller 16 prosent, sammenlignet med første halvår 2017. Japan, Sør-Korea og Kina var de viktigste markedene for makrell i første halvår.


I juni ble det eksportert 6 900 tonn makrell til en verdi av 96 millioner kroner. Det er en reduksjon på 23 prosent i volum, mens verdien falt med 31 millioner kroner, eller 24 prosent, sammenliknet med juni i fjor.

Siste nytt