Eksportvekst for både sild og makrell

Publisert: av Roar Bjånesøy

Det ble eksportert 17 200 tonn sild til en verdi av 265 millioner kroner i april. Det er en økning i volum på 56 prosent,

Verdien av silden økte med 150 millioner kroner, eller 131 prosent.

- Det har vært en økning i eksporten av sild til Tyskland, Polen og Hviterussland. Prisene har vært relativt stabile målt i euro. At sild ofte selges som langtidsholdbare produkter, har vært med på å øke etterspørselen de siste månedene, sier sjefanalytiker Frank Isaksen i Norges sjømatråd.

Hittil i år er det eksportert 123 000 tonn sild til en verdi av 1,4 milliarder kroner. Det er en økning i volum på 5 prosent, mens verdien økte med 396 millioner kroner, eller 41 prosent. Polen, Hviterussland og Egypt var de viktigste markedene for sild i april.

Makrell

I april ble det eksportert 14 000 tonn makrell til en verdi av 270 millioner kroner. Volumet økte med 30 prosent, mens verdien økte med 84 millioner kroner, eller 45 prosent.

- Det har blant annet vært en økning i eksportvolumet til Japan, Sør-Korea og Kina. Målt i japanske yen og amerikanske dollar er prisen noe ned fra i fjor, men målt i norske kroner er prisen hittil i år høyere enn i fjor. Det har også vært en stor økning i eksporten til Egypt og Nigeria. Dette er makrell som handles til en noe lavere pris. En stor del av veksten i eksportvolum skyldes økte landinger i Norge fra utenlandske fartøy, sier sjefanalytiker Frank Isaksen i Norges sjømatråd.

Hittil i år er det eksportert 95 300 tonn makrell til en verdi av 1,6 milliarder kroner. Det er en økning i volum på 54 prosent, mens verdien økte med 579 millioner kroner, eller 55 prosent. Japan, Kina og Sør-Korea var største mottakere av makrell i april. 

Siste nytt