Ekstraordinært årsmøte i Sildelaget

Publisert: av Roar Bjånesøy

Sildelaget avholder et digitalt ekstraordinært årsmøte 14 juni. Presisering av vedtektsendringer fra det ordinære årsmøtet 5. -6 mai er på sakslisten

På det ordinære årsmøtet i Norges Sildesalgslag i begynnelsen på mai  ble det vedtatt forandringer i noen sentrale punkter i salgslagets vedtekter.

Forandringene i vedtektene  innebefatter at et styremedlem kan sitte sammenhengende i 8 år mot 12 år tidligere,  at det skal være minst 6 representanter fra begge kjønn blant de 60 årsmøteutsendingen og at det skal være representanter fra begge kjønn blant de 11 i Sildelagets styre som er valgt blant fiskerne.

Intensjonen fra styret var at  vedtektsendringene skulle gjelde fra årsmøtets slutt, men dette var da ikke presisert i selve vedtektsendringene. Valgene på årsmøtet ble som vanlig holdt til slutt, altså etter at vedtektsendringene var vedtatt. Nominasjoner til valgene og valgene i seg selv var da gjennomført etter de vedtektene som gjaldt tidligere. Dette var i ettertid påpekt av Sildelagets kontrollkomite som da vil gjennomføre et ekstraordinært årsmøte for å presisere at oppstarttidspunkt for de nye vedtektene er etter årsmøtets slutt og etter at valgene var gjennomført.

- Dette var en liten glipp fra vår side, men det er godt å vite at vi har en kontrollkomite som er på hugget . Det er viktig at vi har alt formelt på plass, selv om både intensjonen og tradisjonen med valg ved årsmøtets slutt ble fulgt, sier styreleder Lars Ove Stenevik.

- Vi er også glad for at vi har fått på plass disse endringene i våre vedtekter inn mot valg av nye årsmøteutsendinger i høst  og inn mot vårt styre ved neste valg. Nå er vi på rett vei i å få både bedre mangfold og likestilling inn i vårt tillitsapparat. Kortere sammenhengende styreverv kan også gi en annen dynamikk inn i det viktige styrearbeidet i Sildelaget i årene som kommer, sier Stenevik.

Siste nytt