En del leting

Publisert: av Camilla Klævold

Så langt denne uken har fiskeriene bydd på en del leting, både på makrell, nordsjøsild og tobis

I henhold til makrellfisket i nord har det vært litt aktivitet de siste dagene, men fiskerne i området melder om lite makrell og dårlig samling. De store fangstene har dermed foreløpig uteblitt. Totalt denne uken er det meldt inn vel 100 tonn fra Vestfjorden.

- Det er gjerne litt for tidlig i sesongen, fisket i Vestfjorden varierer en del fra år til år, men vi satser på at det kommer, forteller salgsleder Kenneth Garvik.

Størrelsen på makrellen ligger på rundt en 430 gram.

 

Nordsjøsild
Fisket etter nordsjøsild har vært noe vanskelig i starten av denne uken. De stigende konsumprisene har gjort at flere fiskere har vært på leting etter større sild, men det er dårlig samling på denne silda.

- Vi håper på bedre samling på silda slik at flåten kan følge opp etterspørselen fra konsum industrien, kanskje nymånen til helgen kan hjelpe på, sier Garvik.

Fisket og leting etter 200 grams silden har i hovedsak foregått nord for Oseberg, det har også kommet en og annen fangst fra EU sonen.

- Så langt denne uken har det blitt fisket 3915 tonn med nordsjøsild, hvor 2295 tonn har gått til konsum.

 

Tobis
Mandag har vært den desidert beste dagen for tobisfisket så langt, med 3200 tonn innmeldt. I går var fiskeriet betydelig slakkere med 960 tonn og flåten leter etter gode området for fiske.

- Det er en god del båter ute så vi satser på at flåten finner nye og gode områder å fiske på, sier Garvik.

Med knappe uken igjen av fiskeriet kjempes det mot klokken for å berge hele tobiskvoten og det gjenstår per i dag 26 000 tonn.

Fiskeridirektoratet og faglagene vurderer muligheten for refordeling av kvoter time for time.

- Så blir det spennende og se hvem som vinner Facebook-konkurransen vår i henhold til hvor mye tobis som blir fisket, avslutter Garvik.

Siste nytt