Endret auksjonstid på siste konsumauksjon

Publisert: av Kenneth Garvik

Ved sommertids slutt så flyttes siste auksjon fram til kl 21:00- 22:00

I henhold til rundskriv 18/18 angående auksjon så endres siste konsumauksjon med innmeldingsfrist til kl 21:00

For perioden fra og med søndag 28. oktober 2018 vil de tradisjonelle auksjonstidspunktene bli gjeninnførte:


1. 0700 – 0800 (På lørdager/søndager mellom 0900 – 1000)
2. 1300 – 1400
3. 1800 – 1900
4. 2100 – 2200

Siste nytt