Endret minstepris på makrell til fersk anvendelse

Publisert: av Roar Bjånesøy

Sjømat Norge og Sildelaget er blitt enige om å løfte pprisenpå makrell til fersk anvendelse til kr, 17.00 per kilo fra førstkommende mandag

Den nye prisen gjelder fra mandag 13. mai og omhandler da makrell til fersk anvendelse uavhengig av om fisker selv har levert makrellen til kjøpers anlegg eller makrellen er avhentet ved lås av kjøper. 

Det er primært makrell som er større enn 300 g pr stk som er ønskelig for ferskmarkedet.  Fiskerne oppfordres derfor til å fiske på denne størrelsen og således bidra til best mulig verdiskapning fra dette fiskeriet. 

Se hele Rundskriv 06/19 her: 

Siste nytt