Endret prismodell og nye minstepriser på nordsjøsild til konsum

Publisert: av Camilla Klævold

Fra mandag 8.juli blir det nye minstepriser på nordsjøsild til konsum

Med henvisning til Rundskriv 09/19 datert 13.05.19 gjeninnføres to sortimenter på nordsjøsild fra mandag 08.07.18. Altså tradisjonelt opplegg etter at matjesperioden med samfengtpris er
overstått.

Følgende minstepriser gjelder for nordsjøsild til konsum fra 08.07.19:

Gruppe 1 (sild med vekt på 125 gram og mer): NOK 4,85 pr kg
Gruppe 2 (sild med vekt under 125 gram): NOK 2,40 kr kg
Gruppe 2 (sild med vekt under 125 gram - frasortert til mel/olje): NOK 1,50 pr kg

 

Les meldingen her:

Siste nytt