Endret seilingsmønster

Publisert: av Camilla Klævold

Seilingsmønsteret ved Måløybrua blir endret fra 14. september og ut året

Det er arbeid på brua som medfører at vestre løp blir helt stengt i den aktuelle perioden. Kystverket melder at Statens vegvesen skal bygge en barriere mot skipspåkjørsel ved Måløybruas midtre bropilar.

Vestre seilingsløp under Måløybrua vil derfor være stengt i hele anleggsperioden. All sjøtrafikk, både nordgående og sørgående, skal bruke østre seilingsløp.

- Tidsrom for stengning av vestre seilingsløp er 14. september 2022 kl. 20:00 til 31. desember 2022 kl. 23:59 (GMT+1).

Kinn sjøtrafikksentraltjeneste (VTS) vil overvåke og regulere skipstrafikk over 24 meter – i samsvar med § 13 i havne- og farvannsloven. Kinn VTS har VHF arbeidskanal 18.

I tillegg blir det døgnkontinuerlig vakthold (Holberg Shipping) med lyttevakt og vaktbåten M/S Skalmen for alle sjøfarende.

- Telefon: +47 919 08 552
- Radio: VHF kanal 16 (bruk «brovakt Måløy» ved oppkalling)

I farleden vil det pågå undervannsarbeid med dykkere i vannet, utdyping med graving, sprenging og støping av fundament.

Sjøfarende som planlegger seilas under Måløybrua oppfordres til å:

- sette seg godt inn i endringene før seilas
- ta kontakt med vakt på VHF kanal 16 ca. 10 minutter før passering for å informere om planlagt rute
- lytte aktivt på VHF kanal 16
- vise stor aktsomhet under seilasen

Ved spørsmål, ta kontakt med brovakta på telefon +47 919 08 552 eller VHF kanal 16.

Siste nytt