Endring av grenser i Kvænangen

Publisert: av Kenneth Garvik

Åpning av område innenfor fjordlinjen i Kvænangen, Reisafjorden, for fiske etter norsk vårgytende sild med not uavhengig av fartøylengde. 

På bakgrunn av resultater fra forsøksfiske den 22-23.11 2017, har Fiskeridirektoratet i dag besluttet å åpne et ytterligere område innenfor fjordlinjen i Kvænangen, Reisafjorden, for fiske etter norsk vårgytende sild med not uavhengig av fartøylengde. 

Forskrift om endring av forskrift om åpning for fiske etter norsk vårgytende sild innenfor fjordlinjen i et område i Kvænangen  trer i kraft straks og lyder som følger:

Åpningen for fiske avgrenses i vest av en rett linje mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 70 grader 04,3   minutter.  Øst 020 grader 52,7 minutter.
  2. Nord 70 grader 03,7   minutter.  Øst 020 grader 59,7 minutter.
  3. Nord 70 grader 00,0   minutter.  Øst 021 grader 04,0 minutter.
  4. Nord 69 grader 57,3   minutter.  Øst 021 grader 04,8 minutter.

Videre er åpningen avgrenset i øst av en rett linje mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 70 grader 05,4   minutter.  Øst 021 grader 32,0 minutter.
  2. Nord 70 grader 01,3   minutter.  Øst 021 grader 22,3 minutter.»

De nye linjene som avgrenser åpningen for fiske er illustrert i vedlagt kart.  Merk at linjen i den østlige delen av Kvænangen er korrigert.  

Fiskeridirektoratets regionkontor kan på vanlig måte fastsette nærmere vilkår for utøvelsen av fisket i det åpnede området ved fare for bifangst, fangst av sil under minstemål mv.

 

 

Siste nytt