Endring i budgivning/validering for makrell

Publisert: av Camilla Klævold

Fra mandag 7.sept blir det endring i kjørereglene relatert til budgivning og validering i henhold til makrellauksjon

Blant annet skal fisker ved innmelding opplyse om gjennomsnittsvekt for hele fangsten, det vil si for alle makrellstørrelser i fangsten.  Dette betyr en endring fra tidligere.  Frem til nå har det vært krav om at makrell under 250 gram skal holdes utenom når fangstens gjennomsnittsvekt skal bestemmes.  En naturlig konsekvens av endringen er at gjennomsnittsvekten i fangsten vil bli lavere enn tidligere- forutsatt at det da er makrell under 250 gram i fangsten.  Med henvisning til sistnevnte er det viktig at fiskerne/kjøperne omprogrammerer prøvetakingsvektene i henhold til de nye kjørereglene.  


Full informasjon i rundskriv 28/20 her:

Siste nytt