Endringer i departementet

Publisert: av Roar Bjånesøy

Statssekretær Roy Angelvik fortsetter som statssekretær, nå i 100 prosent stilling for statsråd Harald Tom Nesvik i Nærings- og fiskeridepartementet.

Endringene i sammensetning av statssekretærer ble vedtatt av regjeringen fredag.

Statssekretær Roy Angelvik har hatt et todelt ansvar, men funksjon for begge ministerene i NFD. Dette er nå endret i og med at han fredag ble gitt avskjed som statssekretær for statsråd Torbjørn Røe Isaksen og fortsetter som statssekretær i 100 prosent stilling for statsråd Harald Tom Nesvik i Nærings- og fiskeridepartementet.

Statssekretær Veronica Isabel Pedersen gis avskjed som statssekretær for statsråd Harald Tom Nesvik i Nærings- og fiskeridepartementet.


Siste nytt