Endringer i kvoter for fartøy med ringnottillatelse i fisket etter sild i britisk sone

Publisert: av Line Dale Nilsson

Fiskeridirektøren har besluttet å øke delkvoteenheten for beregning av maksimalkvoter for fartøy med ringnottillatelse i fisket etter sild i britisk sone.

Delkvoteenheten økes fra 0,33 til 0,53. Endringen har virkning fra og med i dag 9. juni 2022.

 

FISKERIDIREKTØREN

 

Henvendelser: Ida K. O. Flaageng 980 88 595

 

Siste nytt