Enighet om havvind-kjøreregler

Publisert: av Line Dale Nilsson

Det er enighet om prinsipper for sameksistens mellom havvind og fiskeri

Offshore Norge og fiskeriorganisasjonene har nå lagt frem anbefalinger for sameksistens mellom havvind og fiskeri.

Dette skriver Fiskebåt.

Myndighetene har som ambisjon å tildele arealer med potensial for utbygging av 30 GW havvind innen 2040. Samtidig er det en grunnleggende forutsetning at dette ikke skal ødelegge for fiskerinæringen eller for fiskebestander. Det er bakgrunnen for at Norges Fiskarlag, Fiskebåt, Sør-Norges Fiskarlag og Offshore Norge i fjor startet et samarbeid om å utvikle prinsipper og retningslinjer som kan sikre at både fiskeri og havvind skal kunne drive næringsvirksomhet på havet.

Arbeidsgruppen har bestått av yrkesaktive fiskere, tillitsvalgte, ansatte i Norges Fiskarlag, Fiskebåt, Sør-Norges Fiskarlag, Offshore Norge og bedrifter som planlegger å bygge ut havvind.

Hele saken kan du lese på Fiskebåt sine nettsider her:

Siste nytt