Enighet om ny minstepris for makrell til konsum

Publisert: av Roar Bjånesøy

Det er nye minstepriser på makrell til konsum gjeldende fra 21.06.21 kl 1900. 

Kjøperorganisasjonene og Norges Sildesalgslag har i ettermiddag gjennomført mekling om minstepriser på makrell til konsum.  Meklingen resulterte i enighet om nye minstepriser.  De nye minsteprisene, som gjøres gjeldende med virkning mandag 21.06.21 kl 1900, er følgende:

  

Gruppe 1 - makrell med

vekt på 250 gram eller mer

             Nok 6,50 pr kg

 

 

Gruppe 2 - makrell med

vekt under 250 gram

         
             Nok 3,50 pr kg

 


Gruppe 2 - makrell med

vekt under 250 gram,

frasortert til mel/olje

             
             Nok 2,10 pr kg

 

 

 

 

           

 

 

 

I tillegg til de minstepriser som fremkommer her, er det også avtalt et «gulv» på NOK 5,00 pr kg for samfengt makrell til konsum (det vil si for både Gr 1 og Gr 2 samlet sett).   

 

Det er forutsatt at de nye minsteprisene skal gjelde frem og med 31.08.21.

 

Med virkning fra onsdag 01.09.21 innfases dynamiske minstepriser angitt i øre pr gram gjennomsnittsvekt for Gr 1 makrell, jfr den dynamiske minsteprismodellen fra 2016.

 

 NB: Minstepris for makrell til FERSK anvendelse er per nå NOK 17 per kilo    Se minstepriser her

 

Med vennlig hilsen 

NORGES SILDESALGSLAG 

 

 

Knut Torgnes 

Roald Oen 

Siste nytt