Enighet om Polhavsavtale

Publisert: av Roar Bjånesøy

En rekke kyststater og fjernfiskeaktører er enige om avtale som hindrer uregulert fiske i Polhavet

Avtale for å hindre uregulert fiske i den internasjonale delen av Polhavet, bedre kjent som Polhavsavtalen, ble underskrevet i oktober 2018. Nå har kyststatene Canada, Danmark, Grønland, Norge, Russland og USA, og fjernfiskeaktørene EU, Island, Japan, Sør-Korea og til slutt Kina ratifisert avtalen. Den nye avtalen trer i kraft 25 Juni, skriver Nærings- og fiskeridepartementet.

– Jeg er veldig glad for at Polhavsavtalen er en realitet. Det markerer tydelig at avtalepartene tar forvaltningen av de levende marine ressursene som måtte finnes der på alvor, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Det meste av Polhavet ligger under kyststatene Canada, Norge, Russland, USA og Danmark på vegne av Grønland. Men sentralt i Polhavet er det et område som er internasjonalt farvann. Denne nye, regionale fiskeriforvaltningsavtalen gjelder for dette internasjonale havområdet på 2,8 millioner km2 – et område som er større enn Middelhavet.

Kyststatene og fjernfiskeaktørene EU, Island, Japan, Kina og Sør-Korea undertegnet avtalen for å hindre uregulert fiske i den internasjonale delen av Polhavet. Dette området er nå dekket av is store deler av året og det foregår ikke kommersielt fiske der. Ved en reduksjon i isdekket i tiårene fremover, kan fiske bli mulig.

– Det er beundringsverdig at så mange land har blitt enige om å ta grep før et problem har oppstått. Avtalen er et internasjonalt unikt føre var-tiltak ved at den løser et problem før det oppstår, sier Ingebrigtsen. 

 

Varer i 16 år

Avtalen gjennomfører anerkjente forvaltningsprinsipper. Den forbyr ikke kommersielt fiske i internasjonal del av Polhavet, men forplikter partene til ikke å tillate egne fiskere å fiske her før internasjonale forvaltningstiltak er på plass. Det innebærer altså at ingen av avtalepartene kan starte fiske i Polhavet på egen hånd, uten samtykke fra de andre partene.

Nå skal partene opprette et felles program for vitenskapelig forskning og overvåking i løpet av to år, og bli enige om et regelverk for prøvefiske innen tre år.

Avtaleperioden er i utgangspunktet 16 år, med muligheter for forlengelse dersom ingen parter motsetter seg dette.

 

Siste nytt