Enstemmig innstilling fra "Havdelingsutvalget"

Publisert: av Roar Bjånesøy

Innstillinga fra utvalget til Norges Fiskarlag vil nå gå ut til organisasjonsmessig behandling

Dette skriver Fiskarlaget:

 

Utvalget mener blant annet at større fartøy har et særlig ansvar for å ta hensyn til mindre fartøy.

Havdelingsutvalget ble satt ned som et organisasjonsinternt utvalg av landsstyret 7. mai 2020. 

Det var med bakgrunn i episoder hvor det har blitt rapportert om samarbeidsutfordringer mellom ulike fartøystørrelser og redskapstyper at Landsstyret valgte å ta tak i saken. Utvalget ble bedt om å gjennomgå problemstillinger knyttet til arealtilgang og fiskemuligheter nært kysten i torskefiskeriene.

Disse var med

Utvalget ble satt med ned med representanter fra Samarbeidsrådet Nord og Sør, samt Fiskebåt og har bestått av Jan Fredriksen, Stig Atle Sivertsen, Bjørn Morvik, August Fjeldskår, Geir Magne Røys, Sigvald Berntsen og Trond Olav Dyb. Utvalget har blitt ledet av Gunnar Trulssen.

Fiskarlaget Nord trakk seg fra deltagelse i utvalget.

Ler mer om saken og sammendraget av rapporten fra Handlingsutvalget her: 


Landsstyret i Norsk Fiskarlag har som oppfølging til arbeidet fra Havdelingsutvalget bedt om et initiativ der  FHF bør utrede kapasitetsutvikling og konkurranseforhold i fiskeflåten. 

Les mer hva Landsstyret ber om her: 

 

Siste nytt