Equinor tar ikke hensyn til fiskeinteressene

Publisert: av Camilla Klævold

I prestisjeprosjektet Hywind er det planlagt 11 vindturbiner midt i gode fiskefelt i Nordsjøen

Det går fram av høringsuttalelsen fra Fiskarlaget og Fiskebåt.

I høringsbrevet fra Fiskarlaget/Fiskebåt kommer det fram at konsekvensutredningen ikke er tilstrekkelig når det gjelder vurdering av alternativ plassering av vindturbinene. Fiskarlaget/Fiskebåt krever derfor at det blir foretatt en ny vurdering av plasseringen, siden den planlagte plasseringen av vindturbinene er i et område med stor fiskeriaktivitet.

Lang prosess
Fiskarlaget/Fiskebåt har vært involvert i denne prosessen siden det ble lagt fram et forslag til konsekvensutredning 12. september 2018. Etter det har det vært flere møter med Equinor om Hywind Tampen-prosjektet.

Forståelse
Fiskeriorganisasjonene har forståelse for at Equinor må redusere CO2-utslippene på norsk sokkel, men hadde håpet at Equinor ville ta hensyn til innspill som er kommet om plasseringen av vindturbinene. Tidligere er det foreslått at anlegget må legges parallelt med dybdekotene og flyttes lenger mot nord, for å unngå konflikt med fiskeriinteresser.

I høringsbrevet fra fiskeriorganisasjonene heter det at Equinor underkommuniserer viktigheten av området som lokaliseringen av Hywind Tampen har for fiskeriene.

– Konsekvensene for fiskeriene er ikke vurdert på en tilstrekkelig måte i denne saken, og Equinor har ikke lyttet til eller vurdert våre og Fiskeridirektoratet sine innspill i tilstrekkelig grad, heter det i høringsvaret.

Les høringssvaret her:

Siste nytt