Er du registrert i medlemsregisteret?

Publisert: av Camilla Klævold

I høst holdes det valg til nytt Årsmøte i Sildelaget, for å delta må du være registrert i medlemsregisteret vårt. Sjekk at infoen stemmer innen 30. september!

Årsmøtet er Sildelagets øverste styrende organ. Blant andre viktige oppgaver årsmøtet har er f.eks. det å velge lagets styre som er ansvarlige for den daglige driften. Det betyr at du som fisker og næringsutøver kan bidra til viktige beslutninger i pelagisk sektor hvis du deltar i valget og velges inn som utsending til årsmøtet.

En viktig forutsetning for å kunne velges inn i årsmøtet er at du står oppført som medlem i Norges Sildesalgslags medlemsregister. Som eier av et pelagisk fartøy, enten i ringnot-, trål-, eller kystgruppen er du ansvarlig for at eierne av og mannskapene på fartøyet er registrert i dette registeret.

Sildelagets vedtekter setter en frist for å registrere fartøy med medlemmer (mannskap/eiere) til den 30.09.22 det året valget finner sted – hvis du vil delta i årets valg. Det er rederiets ansvar å få det gjort.

Den som har administratorrettigheter til Ekstranettet til Sildelaget kan gjøre dette selv ved å logge seg inn her på siden, eller sende oss en epost [email protected] eller ringe tlf nr 55 54 95 00.


Gjør det i dag! Bli med på (Silde-)laget!

Siste nytt