Et ekstraordinært år på mange måter

Publisert: av Camilla Klævold

2020 går mot slutten og pelagisk næring har hatt et godt år på tross av utfordringer med Covid-19 pandemien

Av Paul Oma, administrerende direktør

Pelagiske fiskere, norske og utenlandske, har omsatt fisk for over 10 milliarder kroner gjennom Sildelaget i 2020. Dette har gjort 2020 til et rekordår for pelagisk fiskeri og det viser hvor viktig denne næringen er for verdiskapningen i AS Norge.

Større kvoter på makrell og tobis, gode sildepriser samt økte priser på mel og olje har bidratt mye til økningen. Samtidig har kjøperne gjort en fantastisk jobb med å få fisken i land og ut i markedene i dette spesielle året. Godt hjulpet av en gunstig valutakurs har markedsarbeidet vært utrolig viktig og sild og makrell er sjømat som- heldigvis- har vært mindre påvirket av korona-pandemien.
 
Når det gjelder kvantum har 1,6 millioner tonn fisk vært omsatt gjennom Sildelaget i 2020, det er 200 000 tonn mer enn i 2019 og økningen er jevnt fordelt mellom fisk til konsum og fisk til mel- og olje-produksjon. For 2020 må det og nevnes at silderogn har hatt en eventyrlig utvikling, både som et produkt verdensmarkedet har omfavnet og prismessig. Økt bruk av fiskeressursene bidrar også til høyere verdiskapning.
 
Som sagt har 2020 vært et spesielt år. Fartøy  og fabrikker har iverksatt mange tiltak for å forhindre smitte og avbrudd i fiske og leveringer, handel  og logistikk har også vært utfordrende når verden på mange områder har vært stengt ned. For dette fortjener de alle en stor takk. I Sildelaget har vi også gjort mange tiltak for å holde omsetningen i gang under pandemien, også her vil eg takke alle ansatte for en godt gjennomført jobb i et spesielt år. Når det gjelder næringen møteplasser har vi alle fått en solid innføring i digitale møter og det er imponerende hvordan vi alle har snudd oss rundt og gjennomført fiskeriåret 2020 slik som ting har blitt.

2021 vil selvsagt bringe mange nye utfordringer Men denne næringen, med de dyktige folkene i den, viser alltid en stor optimisme og gjennomføringsevne til å takle det som kommer. Vi i Sildelaget er også optimistiske og skal bidra med vårt for å sikre at 2021 også blir et godt år for pelagisk fiskeri

Da gjenstår det bare å takke våre medlemmer, kunder, offentlig myndigheter og andre samarbeidspartnere for et godt samarbeid i 2020. Vi ser alle frem til et nytt år og håper som alle andre at vi får bukt med pandemien og kan gå mot mer normale tilstander.

Jeg vil på vegne av oss i Norges Sildesalgslag ønske alle en riktig God Jul og et Godt Nyttår.

Siste nytt