Eventyrlig tobissesong

Publisert: av Camilla Klævold

Tobissesongen 2019 har vært rekordbrytende og aldri før har totalverdien vært så høy for tobis på en sesong

Idet sesongen startet den 15. april lå den foreløpige kvoten på 55 000 tonn og den første fangsten på 300 tonn var det Sille Marie som stod for.

- Etter Sille Marie meldte inn den første fangsten 17. april var fisket jevnt godt utover, forteller salgsleder Kenneth Garvik.

Kvoteøkning
Fiskernes observasjoner om god tilgjengelighet på tobisen ble verifisert under forskernes forskningstokt med Eros og den 13.mai ble kvoterådet for tobis oppjustert med 70 000 tonn.

- Det var fantastisk at kvoten ble oppjustert, stemmer godt med det vi som fiskere så på feltet, sier Rune Hovland, skipper på Odd Lundberg.

Havforskningsinstituttet meldte da at det stod svært godt til med rekrutteringen av ny fisk på mange av tobisbankene. Havforsker Espen Johnsen kunne også slå fast at 2016-årsklassen er historisk sterk.

- Vi observerte mye fisk da vi var ute i slutten av mai/begynnelsen av juni, også mye yngel noe som lover godt til neste sesong, så vi får håpe forholdene ligger til rette for at de får vokse seg opp, fortsetter Hovland.

Klondyke
Tobisfisket var spesielt godt rundt Klondyke med gode hal og båtene lastet på relativt kort tid.

- Det ble fisket hele 76 000 tonn på Klondyke, altså over halvparten av kvoten, så det er ingen tvil om at det var et godt fiskeri i dette området, forteller Garvik.

Til neste år håper Hovland også at alle feltene vil være åpen, slik at flåten automatisk sprer seg utover og at man høster fra flere områder.

- Hvis man ser at det er behov for begrensninger ligger jo alt til rette for å stenge et område med øyeblikkelig virkning, sier Hovland.

Rekordpriser
I tråd med fisket utviklet prisene seg godt utover sesongen. Dette skyldes et meget godt verdensmarked på mel og olje og lite tilførsel av råstoff fra EU, samt reel konkurranse om råstoffet. Prisene startet på rundt 2,75 og mot slutten av sesongen oppnådde vi nye rekordpriser da vi var oppe i 3,78 som høyeste pris og høyeste pris på tobis til mel og olje noen gang.

- Gjennomsnittsprisen har ligget på knappe 3 kroner og en oversikt over totalomsetningen viser at vi har fisket tobis for vel 370 millioner i verdi, noe som er «all time high» i Sildelagets historie, sier seniorrådgiver Roald Oen.

- Det har vært en eventyrlig sesong, og man merker godt at det har kommet nye aktører på markedet, de gode prisene viser også at auksjonen virker og bidrar til konkurranse, sier Hovland.

Det er totalt 28 fartøy med rettigheter som har stått for tobisfiskeriet i 2019.

Siste nytt