Får fiske 10 000 tonn makrell i færøysonen fra 15 september

Publisert: av Roar Bjånesøy

Norge og Færøyene er blitt enig om en avtale som gir gjensidig rett til å fiske 10 000 tonn makrell i hverandres fiskerisoner

Avtalen som ble forhandlet frem gjelder fra 15 september 2022 og ut året, altså 31 desember 2022. 

I følge avtalen vil norske båter fra tilgang til færøysk sone og færøyske båter adgang til norsk sone, inkludert Jan Mayen sonen.

I følge avtalen skal all makrell som blir fisket i NØS eller i fiskerisonene ved Jan Mayen omsettes gjennom Norges Sildesalgslag.

Se hele avtalen med detaljer her: 

Siste nytt