Får forlenget gyldighet

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fiskere får forlenget gyldigheten av sine sikkerhetssertifikater med bakgrunn i den pågående pandemien

Dette melder Fiskarlaget på sine nettsider:

Norges Fiskarlag har tatt kontakt med Sjøfartsdirektoratet om mulighet for utsettelse av fornying av sikkerhetskurs for fiskere.

Fiskere som har frist for fornying av sikkerhetskurs innrømmes utsettelse som følger:

«Sjøfartsdirektoratet viser til at det har vært dialog mellom Norges Fiskarlag og direktoratet knyttet til dette. Så langt har Sjøfartsdirektoratet likestilt de som skal fornye sikkerhetsopplæring for fiskere, med de som skal fornye sin grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk. Sistnevnte skal dokumenter sin sikkerhetsopplæring med et ferdighetssertifikat. 

Sjøfartsdirektoratet har endret på den generelle forlengelsen av gyldigheten på norske ferdighets- og kompetansesertifikat. Endringen ble publisert sist fredag, og ny «ordning» lyder som følger: 

  • «Gyldigheten på norske ferdighetssertifikater (Certificate of Proficiency) og kompetansesertifikat (Certificate of Competency) som utløper i perioden frem til 1. april 2021, gis en generell forlengelse med inntil 3 måneder. Det er ikke nødvendig å søke om denne forlengelsen.» 

Du finner dette ved å benytte følgende lenke  

 

Les mer hos Fiskarlaget her: 

Siste nytt