Færøyene øker også sine makrellkvoter

Publisert: av Roar Bjånesøy

Både Island og Færøyene har nå satt makrellkvote for året, Færøyene øker sin andel til 19,6%

Dette skriver fiskerforum.com.

Island har nå satt sin makrellkvote på 140 627 tonn, noe som er 16,5% av totalkvoten.

Færøyene har økt sin kvote til 167 048 tonn som tilsvarer 19,6 % av totalkvoten på 852 284 tonn. Myndighetene sier økningen er i tråd med den norske økningen som kom i forrige uke. Færøyene har siden forrige avtale i 2014 hatt an andel på 12,6% av totalkvoten.

Den norske regjeringen, grunnen manglende kyststatavtale, økte sin makrellkvote til 298 299 tonn forrige uke, noe som tilsvarer 35% av totalkvoten

Den færøyske fiskeriminsteren Jacob Vestergaard sier at han håper kyststatene kan ha postive samtaler i høst da de skal samles for nye forhandlinger

Håp om kyststatavtale var også noe fiskeriminister Odd Emil Ingebrigsten hadde da han kunngjorde Norges økning forrige uke:

– Fra norsk side vil vi imidlertid fortsette å arbeide for en forvaltningsavtale som omfatter alle kyststater til makrellen. Ny forhandlingsrunde om forvaltning for 2022 og framover starter etter planen i løpet av høsten, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.  

Kvoteøkningene fra Island, Færøyene og Norge betyr at de tre landne har satt kvoter tilsvarend 605 974 tonn, noe som tilsvarer  71% av totalkvoten (TAC9  på 852 284 tonn som kyststatene ble enige om i desember 2020.  

Ifølge fiskerforum.com gjenstår det å se hvilke kvoteandeler Grønland, EU og UK, som ny kyststat etter Brexit, vil sette seg.

 


 

Siste nytt