Fagdag for fiskerikriminalitet

Publisert: av Camilla Klævold

Fiskeridirektoratet arrangerte i går tverrfaglig fagdag for de ulike kontrolletatene - med fokus på fiskerikriminalitet

På deltakerlisten var representanter fra El-tilsynet, Kystvakten, Skatteetaten, Tolletaten, Mattilsynet, Justervesenet, Politi, Arbeidstilsynet, Statens vegvesen, Statens Naturoppsyn, NAV, Norges Sildesalgslag og Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag. Til sammen deltok rundt 100 deltakere til fagdagen som har fått tittelen «Hav til munn».

Nettverk og samarbeid
Direktoratet skriver i en pressemelding at de ulike etatene som deltok stort sett dekker kontroll og tilsyn i alle deler av samfunnet, men i denne samanheng var det arbeid mot fiskerikriminalitet, herunder miljøkriminalitet, økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet som stod i fokus.

- Formålet med seminaret var å drive nettverksbygging og bli kjent med arbeidsoppgaver og ansvarsområdene til kontrolletatane i Norge. Slike samlinger er viktige for å drive kontroll mer effektivt og dermed øke kvaliteten på tverretatlige kontroller, sier seniorrådgjever Eva Kristin Godø til Fiskeridirektoratet.

Akrim-forskrift
Seminaret hadde en rekke faglige innslag blant annet om den såkalte «akrim-informasjonsforskriften» og et innlegg av journalist Tarjei Leer-Salvesen med tittelen «Søke sannhet» som belyste begrensninger og muligheter med GDPR regelverket. Deretter var det innlegg fra politiet i Møre og Romsdal, Kystvakten og Sjøfartsdirektoratet.

Sterkere sammen
Det ble satt stor vekt på kontinuerlig utvikling og forbedring i arbeidet. Sammarbeid mellom ulike etater vil gi et bredere perspektiv og tilnærming i arbeidet rundt fiskerikriminalitet.

- Vi ser stor nytte i å utveksle erfaring med andre etater, ressurskontroll er en viktig del av Sildelagets arbeid som skal være relevant og hensiktsmessig for å sikre riktig fisk til riktig pris også i tiden fremover, forteller leder for kontrollavdelingen i Sildelaget, Tony Hatland.

Siste nytt