Fall for sild, vekst for makrell

Publisert: av Camilla Klævold

Verdien av sildeeksporten falt med 17 prosent i april, mens verdien for makrelleksporten økte med 8 prosent

- Norge eksporterte 11 270 tonn sild til en verdi av 185 millioner kroner i april
- Verdien falt med 37 millioner kroner, eller 17 prosent, sammenlignet med april i fjor
- Volumet falt med 23 prosent
- Polen, Egypt og Tyskland var de største markedene for sild i april

April er lavsesong for fisket etter sild, og kun 170 tonn nordsjøsild ble landet i forrige måned.


Økt eksport til Polen og Tyskland
Eksporten preges av lavere volum av hel fryst sild og økning av filet. Prisene ligger betydelig over fjorårets nivå (hel fryst er 18,5 prosent opp, mens snittprisen på filet er opp 13 prosent), men er stabile eller fallende sammenlignet med mars måned i år.

- Det er positivt at eksporten øker til våre viktige og godt betalende filetmarkeder Polen og Tyskland. Her er økningen så langt i år på 33 prosent i verdi og 16 prosent i volum, sier ansvarlig for pelagisk i Norges sjømatråd, Jan Eirik Johnsen.


Verdivekst for makrell
- Norge eksporterte 7 594 tonn makrell til en verdi av 168 millioner kroner i april
- Verdien økte med 12 millioner kroner, eller 8 prosent, sammenlignet med april i fjor
- Volumet falt med 6 prosent
- Vietnam, Sør-Korea og Thailand var de største markedene for makrell i april

I likhet med sild er det heller ikke fangstsesong for makrell i april. Eksportvolumene er derfor på vei ned etter en lang sesong som startet i august og ble avsluttet i februar.


God etterspørsel i Asia
- Så langt i år ligger eksporten 10 000 tonn foran fjoråret (13,5 prosent), mens verdien er opp fra 1,33 til 1,58 milliarder kroner, en økning på 19 prosent. Det er fortsatt god etterspørsel i de asiatiske markedene, noe vi også ser i rekordhøye priser i lokal valuta, for eksempel i vårt viktigste makrellmarked Japan, sier ansvarlig for pelagisk i Norges sjømatråd, Jan Eirik Johnsen.


Nedgang til Kina
Det er relativt stor stabilitet i makrelleksporten, men Kina skiller seg ut med et kraftig fall. Det er eksportert 4 260 tonn så langt i år, mot 13 250 tonn på samme tid i fjor. Det er en nedgang på 68 prosent.

- Dette skyldes hovedsakelig at det henger igjen logistikkutfordringer og redusert kapasitet etter koronapandemien. Vi ser også at eksporten direkte til Japan og til et annet viktig bearbeidingsmarked, Vietnam, øker og tar unna de volumene som vanligvis har gått til Kina, sier ansvarlig for pelagisk i Norges sjømatråd, Jan Eirik Johnsen.


Alt om eksporten her:

Siste nytt