FangstID webinar 23 november

Publisert: av Roar Bjånesøy

Kan et automatisert dokumentasjonssystem gi økt verdiskaping for norsk sjømat?

Det skal Fiskeridirektoratet forsøke å svare på når de inviterer til åpent webinar om prosjektet 23. november klokken 09.00

 

Påmelding her: 

 

Et punkt som fremheves av Fiskerikontrollutvalget gjennom deres utredning er at det stadig fremkommer nye krav og forventninger fra markeder og forbrukere om ulike typer dokumentasjon (etisk og bærekraftig fiske, miljøfotavtrykk, kvalitet, opprinnelse, mv.).

Trenden med økte krav til dokumentasjon og sporbarhet vil trolig ytterligere intensiveres de kommende årene. For å sikre tilgang til de best betalende markedene blir det derfor viktig at forskning, leverandørindustri, forvaltning og næring jobber tett sammen for å sikre at dokumentasjonskravene som stilles kan imøtekommes.

Program

Varighet: 1 time og 15 minutter

09.00 – 09.10. Fiskeridirektør Per Sandberg: Velkommen og kort info om status for FangstID-programmet

09.10 – 09.25. Norges Sjømatråd v/direktør Tom-Jørgen Gangsø: Forbrukertrender i sjømatens verden – viktigheten av bærekraft og opphav

09.25 – 09.40. Nofima v/seniorforsker Geir Sogn-Grundvåg: Dokumentasjon av kvalitet – økt verdiskaping ved lukking av mulighetsrom

09.40 -09.55. Innovasjon Norge v/seniorrådgiver Lieneke Fjørtoft: Muligheter for leverandørindustri i det globale markedet

09.55 – 10.10. Future of Fish: A global view

10.10 – 10.15 Fiskeridirektoratet: Avslutning og takk for oppmøte


FangstID-programmet er et nytt initiativ fra Fiskeridirektoratet, hvor målet er at det skal tas i bruk nye teknologiske løsninger om bord på fiske- og fangstfartøy for å sikre en korrekt registrering av ressursuttaket.

les mer om FangstID her: 

Siste nytt