Fant mer brisling med kajakkdrone

Publisert: av Roar Bjånesøy

Rapporten fra brislingtoktet viser at kajakkdronen fant mer fisk nært overflaten enn de vanlige målingene, spesielt nattestid

Kajakkdronen er utvikla av Havforskingsinstituttet og utstyrt med miljøvenleg elmotor og moderne ekkolodd. Det er første gong havforskarane har gjort forsøk med droneteknologi under brislingtoktet.

Under toktet i august var dronen med for å supplere dei vanlege målingane som blei gjort med forskingsfartøyet «Kristine Bonnevie» i Årdalsfjorden, fjordarmen inst i Sognefjorden. 

Rapporten frå forsøket kan du lese her.

 

Får ikkje målt all fisken

– Vi har hatt ein mistanke om at vi ikkje klarer å dekke brislingen godt nok på tokta våre i Sognefjorden, seier bestandsansvarleg for kystbrisling ved HI, Cecilie Kvamme. 

Mistanken knyter seg til at ein god del av brislingen går nært land og nært vassoverflata, slik at «Kristine Bonnevie» ikkje får registrert den på ekkoloddet. Difor blei forskar

Espen Johnsen og senioringeniør Atle Totland invitert med til å gjera forsøk med den lette og smidige kajakkdronen under årets tokt. 

– Vi veit at brisling går opp mot overflata, særleg på natta, og naturleg nok får du ikkje målt det som står over kjølen på båten. Det er ein ganske stor feilkjelde med tradisjonelle forskingsfartøy, seier Johnsen.

Dei gjorde forsøk over to dagar: på kveldstid laurdag 15. og på dagtid sundag 16. august. Dronen følgde ein kurs mellom førehandsdefinerte punkt i fjorden.Les hele saken fra Havforskningen her

 

Les tidligere sak om dronen og brislingkvoten for 2020 her:

Siste nytt