Felles årsmøte

Publisert: av Camilla Klævold

Fiskarlaget Vest og Møre og Romsdal Fiskarlag har besluttet å holde felles årsmøte til høsten.

Møte vil holdes i Oslo-området i september. Møre og Romsdal Fiskarlag og Fiskarlaget Vest tar nå samarbeidet mellom lagene et nytt skritt.

Vedtaket om å holde felles årsmøte for de to regionlagene i Fiskarlaget, ble denne uken tatt under et felles styremøte. Styrene i de to lagene besluttet at de skal tilrettelegge for et felles årsmøte i Oslo-området 1.-2. september.

Daglig leder Ole Morten Sorthe i Møre og Romsdal Fiskarlag sier det legges opp til at det meste av møtet holdes som et felles arrangement, og at det settes opp en adskilt egen sesjon for hvert av regionlagene for å avvikle valg og andre egne faste sakspunkt knyttet til årsmøteavviklingen.

Les mer om samarbeidet på Fiskarlaget sin side:

Siste nytt