Fem fylker drar norsk verdiskapning til nye høyder

Publisert: av Anette Uddén

Nofima slipper i dag den årlige rapporten om sjømatnæringens betydninger. 

Morgan Lillegård skriver i en artikkel på Nofima sin nettside at fylkene Nordland, Vestland, Troms, Finnmark, Møre og Romsdal og Trøndelag har hatt en direkte verdiskapning på mellom 11 og 16 milliarder kroner. Nordland troner øverst på verdiskaping like foran Vestland, med rundt 20 milliarder kroner hver. 

Sjømatnæringen har alltid vært viktig for Norge, og de siste tjue årene har denne næringen fått større betydning for verdiskapingen i landet. 
Inkludert ringvirkninger sysselsatte sjømatnæringen 86 000 personer i 2022, og den samlede verdiskapingen var på 109 milliarder kroner, skriver Nofima i sin årlige rapport. Av denne utgjorde verdiskapingen i sjømatnæringen kjernevirksomhet vel 71 milliarder kroner i 2022, mens 38 milliarder var ringvirkninger. 

Ifølge rapporten, har både de pelagiske fiskeriene og bunnfiskeriene hatt verdivekst i landingene de siste 20 årene, som vist i grafen under. I 2022 ble det, for eksempel, landet pelagisk fisk for over 11 milliarder kroner. 

Les mer om resultatene i rapporten her. 

Siste nytt