Fem nye havneprosjekter får støtte

Publisert: av Roar Bjånesøy

Regjeringen gir 64 millioner kroner i tilskudd til fem nye havneprosjekter langs kysten.

Dette melder Nærings- og fiskerideparementet:

 

– Havnene er viktig for verdiskaping og bosetting langs kysten. Statlig støtte til investeringer i effektive og miljøvennlige havner er et svært treffsikkert virkemiddel for å sikre bedre logistikk, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

For 2023 er det søkt om støtte til totalt 24 prosjekter, og alle prosjektene har samlet sett søkt om rett i overkant av 400 millioner kroner.

- Dette er et satsingsområde for regjeringen. Noe av det første regjeringen gjorde var styrke tilskuddsordningen, før vi styrket ordningen ytterligere i revidert nasjonalbudsjett. Totalt er det nå 118 millioner til effektive og miljøvennlige havner. Disse pengene åpner for enda flere prosjekter enn tidligere, og Kystverket vil allerede i høst åpne for nye konkurranser. Nå håper jeg kystkommunene er klare, sier fiskeri- og havminister Skjæran. 

Kystverket forvalter tilskuddsordningen. Pengene deles ut i flere omganger; i juni ble det gitt tilsagn til ettårige prosjekter, nå følger tilsagnene til toårige prosjekter.

I tillegg planlegger Kystverket å lyse ut nye konkurranser om tilsagn for budsjettåret 2024 og 2025 allerede denne høsten.


Søker

Tilsagn

Type prosjekt

Balsfjord kommune

30 000 000

Mudring, utfylling, opparbeidelse av areal og nye kaier.

Oslo, Drammen, Sandefjord, Larvik, Borg, Grenland,
Arendal, Kristiansand, Stavanger, Sandnes,
Karmsund, Bergen, Kristiansund, Trondheim,
Nord-Trøndelag, Bodø, Harstad, Tromsø, Måsøy
og Berlevåg havn

10 516 800

Oppgradering av digital havne- og tilgangsinfrastruktur,
samt felles løsning for sikringskontrakter.

ASCO Norge

6 300 000

Digitaliseringsprosjekt rettet mot bulk-aktiviteter
på terminalen i Risavika.

Kristiansund og Nordmøre havn

6 040 000

Etablering av ny kai med tilknyttet bakareal
ved Vikan havn i Smøla kommune.

Nor Lines

11 356 800

Utvide eksisterende digitale løsning til å
omfatte Nor Lines-terminalene i Sandnes, Bergen,
Bodø, Honningsvåg, Florø og Kirkenes.

 

64 213 600

Siste nytt