Fin økning på sildeeksporten i september

Publisert: av Roar Bjånesøy

18 200 tonn sild ble eksportert fra Norge  i september til en verdi på 333 millioner kroner, skriver Sjømatrådet. 

Volumøkningen er på 10 % sammenlignet med fjoråret, mens verdiøkningen er på hele 118 millioner kroner eller 55 %.

Det er en klar dreining i eksport mot filetprodukter.

- Ved utgangen av tredje kvartal i 2019 sto eksporten av filet for 36 prosent av volumet, mens for samme periode i 2020 var andelen økt til 44 prosent, sier Jan Eirik Johnsen, Business Development Manager for innsikt og pelagisk i Norges sjømatråd

Det har generelt sett vært et godt år for eksporten av sild fra Norge.

  • Norge eksporterte 202 000 tonn sild til en verdi av 2,5 milliarder kroner i årets ni første måneder.
  • Det er en økning i volum på 1 prosent.
  • Verdien økte med 586 millioner kroner, eller 31 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.
  • Polen, Litauen og Nederland har vært de viktigste direkte-eksportmarkedene for norsk sild.

- Covid-19-pandemien har ført til økt etterspørsel etter rimeligere sjømatprodukter med lang holdbarhet, og dette har løftet konsumet av sild i mange markeder. Med kvoter og fangst på nivå med 2019 har dette gitt økt pris for alle sildeproduktene, sier Jan Eirik Johnsen.

Siste nytt