Fiske av undervisningskvoter i britisk sone i 2023

Publisert: av Dorthe Iselin Austevoll

Om undervisningskvoter i britisk sone i 2023.

Fiskeridirektoratet presiserer følgende om fiske av undervisningskvoter i britisk sone i 2023. Det samme prinsippet gjelder også fiske på eventuelle agnkvoter:

I 2023 kan undervisningskvoter (skole- og lærlingkvoter) fiskes i britisk sone. I de tilfeller hvor fartøyet er tildelt en maksimalkvote for fiske i britisk sone, vil et eventuelt fiske på undervisningskvoter måtte foregå innenfor fartøyets maksimalkvote. Maksimalkvoten representerer ikke en egen kvote som sådan, men reflekterer fartøyets soneadgang i britisk sone. 

Ved en eventuell opphevelse av delkvoteenheten, og dermed av maksimalkvoten, kan de aktuelle fartøy fiske fartøykvoten fullt ut i britisk sone. I tillegg kan fartøyene anvende kvotefleksibilitet og eventuelle tillegg, for eksempel undervisningskvoter. Ved eventuelle innskrenkninger i delkvoteenheten vil fartøy igjen kun ha anledning til å fiske innenfor sin tildelte maksimalkvote i andre lands farvann.

Vi gjør oppmerksom på at Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket etter makrell i britisk sone på kort varsel dersom adgangskvoten er beregnet oppfisket.

Siste nytt