Fiske etter havbrisling 2023

Publisert: av Roar Bjånesøy

Norske fartøy med tillatelse kan fiske 10 000 tonn havbrisling i EU-sonen. Kvoten er satt til 550 tonn per fartøy

Norske fartøy med ringnottillatelse, pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse fiske og lande inntil 10 000 tonn havbrisling i EU-sonen.

Hele påmeldingslisten finner du nedenfor, det er de 18 første fartøyene som kan gå ut.

J-93-2023 omhandler hele forskriften for fisket etter havbrisling. Den finner du her: 

Norges Sildesalgslag fastsetter hvor mange fartøy som får ta utseiling og administrerer utseilingen. Fartøy som har fått utseiling skal rapportere utseiling til Norges Sildesalgslag, og deretter daglig kl 12 om fangst siden siste melding.

Utseilingsrekkefølgen gjelder fra og med 1. august til og med 30. november 2023. Fartøy som ikke får tilbud om utseiling før 1. desember 2023 og som heller ikke fisker mer enn 250 tonn havbrisling i sesongen 2023 -2024 plasseres øverst på listen for sesongen 2024-2025.

Fartøy som har fått adgang til utseiling av Norges Sildesalgslag, må ha tatt utseiling senest 30. november 2023 kl. 23.59. Maksimalkvoten bortfaller for fartøy som ikke har tatt utseiling innen fristen. Etter 30. november kan Norges sildesalgslag gi utseilingsadgang til fartøy som melder seg. Prioritering skjer på grunnlag av trekningslisten som følger av § 5. Fra adgang er gitt  har rederiet en frist på 24 timer til å takke ja til utseiling og en frist på 72 timer til å ta utseiling. Dersom fristene ikke overholdes gir Norges sildsalgslag adgang til neste fartøy på listen.

 

NR BÅT  
1 HERØYFJORD  
2 HELLEVIG 1  
3 HERØYHAV  
4 STOREKNUT  
5 STEINEVIK /KNESTER  
6 SLAATTERØY  
7 HARGUN  
8 STRAND SENIOR  
9 BIRKELAND  
10 ROGNE  
11 FISKEBANK  
12 VESTFART  
13 HAVSKJER  
14 SÆBJØRN  
15 HAVSNURP  
16 ROALDSEN  
17 FISKEBAS  
18 RAV  
19 SENIOR  
20 INGRID MAJALA  
21 KROSSFJORD  
22 ØSTERBRIS  
23 MANON  
24 SUNNY LADY   
25 LIBAS  
26 HAVDRØN  
27 GARDAR  
28 ENDRE DYRØY  
29 VIKINGBANK  
30 KVANNØY  
31 NORDSJØBAS  
32 FISKESKJER  
33 LØNNINGEN  
34 HARDHAUS  
35 HAVSTÅL  
36 SILLE MARIE SENIOR  
37 BØMMELBAS  
38 MALENE S  
39 GERDA MARIE  
40 NORDERVEG/SLOTTSTEIN  
41 TALBOR  
42 ELISABETH  
43 HÅFLU  
44 TRØNDERBAS  
45 RØDHOLMEN  
46 MORTEN EINAR  
47 BØMMELFJORD  
48 VEA  
49 LEINEBJØRN  
50 TEIGENES  
51 STRAUMBERG  
52 HAVSTÅL  
53 NYBO  
54 M. YTTERSTAD  
55 CHRISTINA E  
56 HARALD JOHAN  
57 TRYGVASON  
58 EROS  
59 PIRAJA  
60 MOSTEIN 1  
61 OLA RYGGEFJORD  
62 KROSSØY  
63 LØNNØY  
64 GUNNAR LANGVA  
65 LIGRUNN  
66 LIAFJORD  
67 ANDREA L  
68 ODD LUNDBERG  
69 BRENNHOLM  
70 GOLLENES  
71 KINGS BAY  
72 H ØSTERVOLD  
73 DYRNESVÅG  
74 SELVÅG SENIOR  
75 CETUS  
76 HARVEST  
77 VENDLA  
78 SELVÅG  
79 STEINEVIK  
80 GRIMSHOLM  
81 RØTTINGØY  
82 HAVGLANS  

 

 

 

 

 

Siste nytt