Fiske i britisk farvann i 2021

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fiskeridirektoratet har lagt ut informasjon som vil ha betydning for norske fiskere som har planer om å fiske i britisk sone i 2021.

Hvilke fiskemuligheter norske fartøy får i britisk sone vil bli en del av forhandlingene mellom Norge, EU og Storbritannia, samt bilaterale forhandlinger mellom Norge og Storbritannia. Disse forhandlingene har ikke startet og det er ikke mulig å forutsi utfallet, skrver direktoratet

Norske og britiske myndigheter har imidlertid begynt å utarbeide avtaler om diverse praktiske forhold for å legge til rette for at landenes fartøy kan fiske i hverandres soner i 2021, under forutsetning at det blir oppnådd enighet om kvoter og soneadgang.

Se hele saken med søknadsskejma og frister hod Fiskeridirektoratet her: 

Siste nytt