Fiskekriminalitet skal tas fra verdensrommet

Publisert: av Camilla Klævold

Ulovlig fiske fører til slavearbeid og narkotikasmugling. Et omfattende overvåkningssystem skal få en slutt på milliardtapene

Det er NRK som omtaler saken. Ifølge en rapport fra 2017, tilsvarer tapet fra ulovlig fiske opp mot 214 milliarder kroner årlig på verdensbasis. Det er over dobbelt så mye som Norge tjener årlig på sjømateksport.

Enorme datamengder
Men nå skal det bli vanskeligere for tyvene å drive ulovlig fiske. Systemet Oversea Ocean Monitor samler inn en rekke data kontinuerlig, blant annet fra AIS og satelittinformasjon verden over. Bevegelsene på fartøy blir så sammenlignet med dokumentasjon som de må oppgi om hva de gjør på havet.

Systemet brukes nå blant annet av OceanMind i England som overvåker hva som skjer på havet til enhver tid.

En av utviklerne, Peter Horn, forteller at de ser etter spesielle ting når de vurderer om et skip bryter loven eller ikke.

– Et fartøy har for eksempel lov til å fiske en viss mengde i et gitt område. Hvis det fisker ulovlig, kan det avtale med lasteskip at de tar med seg fisken videre, slik at de kan fiske mer. Slike ting kan vi få øye på ved hjelp av GPS-informasjon.

Om handlingene til kapteinen viker fra det som er normalt for det aktuelle skipet, kan analytikerne gi beskjed til lokale myndigheter, som da kan utføre en kontrollsjekk.

Nasjonalt samarbeid
På Vardø trafikksentral finner vi det som kalles Analyseenheten, som følger med på norske farvann. Dette er et samarbeid mellom Fiskeridirektoratet og Kartverket.

Ulovlig fiske er ikke fullt så utbredt her til lands, men Norge spiller en viktig rolle i å assistere andre i å fange kriminelle.

– Vi har gjort mye i store saker for land over hele verden. Vi har sett tilfeller der fisk ble fanget ulovlig av slavearbeidere som levde i svært dårlige forhold. Der kan vi hjelpe andre myndigheter ved å sjekke opp dokumentasjonen til fartøyet, samt posisjonen, sier teamleder for Analyseenheten, Bjørnar Myrseth.

Peter Horn sier at det jobbes kontinuerlig for å bedre regelverket, og at stater kan samarbeide bedre med hverandre.

– Du har EUs bestemmelser og flere andre initiativ som nå blir bygget. Til sammen vil dette danne et rammeverk for å kjempe mot ulovlig fiske. Så har du Global Fishing Watch, Sea Shepherd, Trygg Mat Tracking og oss selv som jobber med myndigheter og sjømatindustrien for å effektivt for en slutt på dette.

Norge tar ansvar
Rapporten til RUSI sier at opptil 1 av 5 fisk som selges globalt regnes å være fanget ulovlig. Dette er ikke bare økonomisk negativt for fiskerne som følger reglene.

Det er også alvorlig miljøkriminalitet, som kan føre til at flere arter blir utrydningstruet. Fiskeri- og sjømatminister Harald Tom Nesvik sier at Norge er et av landene som vil få en slutt på tyvfisket.

Nesvik sier at han selv i fjor tok initiativ til en internasjonal ministererklæring mot fiskerikriminalitet. Erklæringen støttes nå av 17 land. Han sier at Norge tar initiativ til flere tiltak.

Hele NRk saken kan leses her:

Siste nytt