Fiskeri og oppdrett oppfattet som mest bærekraftig

Publisert: av Camilla Klævold

En ny undersøkelse viser at nordmenn mener sjømatnæringen er den mest bærekraftige i landet

Dette skriver Havforskningsinstituttet på sin side. Undersøkelsen ble gjort på oppdrag for HI, Universitetet i Bergen og Bergen kommune i forbindelse med The Ocean konferansen.

29 prosent mener fiskeri og oppdrett er den mest bærekraftige næringen, det er dobbelt så mange som andreplassen - olje og gass. IT, industri og turisme følger etter.

På spørsmål om de har tillit til at ulike næringer forvalter naturressursene på en god/bærekraftig måte, svarar to av tre «ja» for fiskeri og fangst. To av ti svarar «nei», resten vet ikke. På samme spørsmål om oppdrett er det litt flere som svarar ja enn nei: henholdsvis 42 og 37 prosent.

Forskingsdirektør ved HI, Geir Lasse Taranger har sterk tro på bærekraftig høsting fra havet og at ulike utfordringer vil bli løst på en god måte.

- Det har kommet nye rapporter som viser hvor stort press vi har på landjorden. Da er det spennede å se om det er mulig å realisere målet om mer matproduksjon fra havet og samtidig ivareta bærekraft. Vi mener det er mulig, ved god kunnskap og riktig teknologi, sier Taranger til HI.


Les mer om undersøkelsen her:

Siste nytt