Fiskeriavtaler for 2020

Publisert: av Roar Bjånesøy

Stortingsmelding 13 beskriver Norges fiskeriavtaler 2020 og fisket etter avtalene i 2018 og 2019

Dette skriver Nærings- og fiskeridepartementet om meldinga som ble godkjent i statråd 13 mars. Kan være fin lesing i disse tider.

Meldinga omtalar fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2020 og fisket etter avtalane i 2018 og 2019.

Ho gjev ei innføring i viktige tema i det internasjonale fiskerisamarbeidet, som det havrettslege rammeverket, internasjonale havmiljøprosessar, kontrollsamarbeid, og kampen mot ulovleg, uregulert og urapportert fiske og fiskerikriminalitet.

I tillegg gjer meldinga greie for status og vitskapleg rådgjeving for dei viktigaste bestandane vi deler med andre land.

 

Les eller last ned meldinga her: 

Siste nytt