Fiskeriforskning fra FHF

Publisert: av Roar Bjånesøy

Det foregår mye forskning innen fiskeriteknologi og fartøyteknologi. FHF oppsummer i sin 2020-årsrapport

FoU-innsatsen i den norske fiskeriflåten er betydelig, og FHF ( Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfinansiering)  har en målrettet innsats som er rettet mot både fiskeriteknologi og fartøyteknologi. Hovedtemaer er fangstkontroll og fangsthåndtering, skriver FHF

 

De har nå lagt sine forskningsprosjekter  fra 2020 og andre aktiviteter tilgjengelig, også fra fiskeridelen inkludert pelagiske prosjekter.

Her er forskningsprosjekter om RSW-kjøling, om EcoTrawl systemet, om  kolmuletråling og mye annet.


Mer informasjon om disse prosjektene og annen forskning i regi av FHF kan du lese om her: 

 

 

 

Siste nytt