Fiskeriministeren besøkte Sildelaget

Publisert: av Camilla Klævold

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik besøkte Norges Sildesalgslag i dag, tirsdag 4. september.

På møtet ble det drøftet spørsmål av stor betydning for norske pelagiske fiskere, blant annet konkurransesituasjonen, finansiering av markedsføring, miljøsertifisering, mesopelagisk fiskeri og føringstilskudd.  

«Vi er glad for at fiskeriministeren tok turen til Sildelaget her i Bergen og tok seg tid til å diskutere saker som betyr mye for fiskerne, sier styreleder i Norges Sildesalgslag, Jonny Garvik.

Garvik møtte ministeren og hans delegasjon sammen med den øvrige ledelsen i Norges Sildesalgslag.

«Jeg har tro på at vi gjennom en god dialog med fiskermyndighetene kan sikre stabile og gode rammevilkår i førstehåndsomsetningen. Dette vil bidra til å øke verdiskapingen i hele verdikjeden for pelagisk fisk. Sildelaget er garantisten for like konkurransevilkår og fri konkurranse i pelagisk sektor, avslutter Jonny Garvik.

"Døren er alltid åpen for Sildelaget som en viktig aktør", avsluttet ministeren før han takket for seg.   

 

Siste nytt