Fiskerne har blitt havets søppelbiler

Publisert: av Camilla Klævold

Siden oppstart av Fishing for Litter (i Norge) i 2016 har fiskerne fisket 200 tonn marint avfall

Det er stor interesse blant fiskerne å være med og rydde havet for søppel. 64 fartøy er med i ordningen som er finansiert og iverksatt av Miljødirkektoratet, med forsknings- og formindligsbedriften SALT som prosjektadministrator.

Hermes er et av fartøyene som er med i ordningen, og reder Jan Roger Lerbukt sier til Barentswatch at de gjør en viktig jobb for å rydde og minske utslipp av miljøfarlig søppel i matfatet.

- Vi har blitt havets søppelbiler, forteller han.

Etter sist tur hadde de blant annet med seg fiskegarn, redskaper, krabbeteiner, plastdunker, flasker, presenninger, plastemballasje og bildekk til land.

- Vi har samlet opp og sortert ca 300 kilo på denne turen. Mengden variere fra tur til tur avhengig av hvor vi fisker. 10 tonn søppel har vi tatt med til land siden oppstarten for to år siden, sier skipper Åsmund Breivik om bord i Hermes.

Søppelmengden som hittil er brakt til land har blant annet ført til at det nå arbeides om varige ordninger som skal legge bedre til rette for at fiskere og andre kan levere dette i havner uten merkostnader.

Lerbukt mener det ikke er noe tvil om at de må bidra og skipper Breivik forteller at fiskerne må ta ansvar for søppelet de tideligere har kvittet seg med.

Fishing for Litters mål for 2018 er å samle 100 tonn søppel, med 79 tonn allerede etter første halvår er de godt på vei, men det er bare å fortsette å fiske etter avfall.

 

Les mer her:

Siste nytt