Fisket gang uke 25

Publisert: av Roar Bjånesøy

God oppstart på makrellen i nord, tobisfisket over for i år

Makrell:

Kystflåten i nord har hatt en fin start på makrellsesongen. Det har vært fisket makrell fra nord av Andenes til vest av Bodø. Makrellen i nord har ligget på 500 gram i snitt og prisene har vært gode. Det har vært fisket mest på innsiden av Værøy. Det meldes om god kvalitet og lite åte i fisken

Innmeldingsjournalen viser 2 518 tonn, over 2 000 tonn mer enn i forrige uke. Også på vestlandet fra Bergen til Stavanger har det vært fint låsfiske etter makrell.

 

Tobis:

Fisket etter tobis er over for i år, sesongen endte 23 Juni. En båt hadde fangst på 234 tonn denne uken, totalt er det tatt rundt 16 000 tonn av kvoten på 60 000. Så det har vært et veldig labert fiske i år og det er mange år siden vi hadde så liten totalfangst av tobis. 

I tillegg til de de norske fangstene har det kommet rundt 7 500 tonn fra fire  utenlandske fartøy.  

 

Nordsjøsild:

 9 150 tonn er innmeldt denne uken, ned fra 15 000 tonn forrige uke. Silda har stått spredt , selv om det har vært noen større fangster. Rundt 2 600 tonn har gått til mel/olje produksjon.
I går la kystvakten ut en melding om at et aktsomhetsområde på Bergensbanken. Se saken her: 

 

Kolmule:
Libas meldte inn 1 000 tonn fra Norskehavet i rute 3701. I området der var det også fisket kolmule på samme tid i fjor.  Ellers har fartøyene på kanten meldt inn 2 300 tonn kolmule derfra, de ligger på de vanllge feltene  fra området utenfor Haugesund og sørover.

Fartøyene i industritrål har også meldt inn 604 tonn med strømsild og pene 1 675 tonn øyepål i uken.

 

 

Siste nytt