Fisket gang uke 40

Publisert: av Hilde Færø

Heller ikke denne uken ble det noe fart i makrellfisket, men den første fangst med nvg-sild fra de sørlige felt i Norskehavet er tatt.

Makrell

Selv om været har vært brukbart det meste av uken ble det likevel ikke noen fart i makrellfiske. Kun 24 000 tonn kom i journalen og til å være i toppsesongen er det et beskjedent kvantum. Kun en dag, onsdag, fikk vi et dagskvantum på over 10 000 tonn fordelt på 25 fangster. Men med ett sekstitalls båter på feltet er det å betegne som nokså beskjedent fiskeri.

Tirsdag fikk vi innmeldingene fra EU sonen, rute 3003 nordvest av Tampentåa, og mye av flåten gikk inn i denne sonen med håp om bedre forhold her. Onsdag ble som nevnt en god dag, men torsdag ble både antall fangster og kvantum redusert til det halve.

Fredag var det ingen fangsting pga. dårlig vær. Søndag er en del av flåten kommet lengre øst mot Aktivneset hvor det er tatt en fangst. Men også i dag blåste kulingen opp og satte en stopper for fangsting både for de som kom nærmere kysten og de som lå igjen i EU sonen.

Av totalkvantumet står ringnot for 22 500 tonn, kyst / SUK 1 400 tonn og låssatt kyst 60 tonn.

For havflåten varierer snittstørrelsen fra 395 til 473 gram og med et snitt fordelt etter antall fangster på 440 gram.


NVG-sild

Forrige uke tok som kjent «Ketlin» en nvg-sildfangst i det nordlige området i Norskehavet. Denne silden var av en mindre størrelse, 200 til 240 gram og fristet ikke til mer fiske der.

Denne uke har «Svanaug Elise» vært på de sørlige områdene i Norskehavet, søndag morgen meldte de inn 450 tonn, fisket i norsk sone rett øst av sørspissen på «Smutthavet».

Fisken var av stor størrelse, 390 gram i snitt. Vi har fått signaler på at færøyske båter registrer mye sild noe lengre vest, i Færøysk sone. Forhåpentligvis trekker denne silden østover og inn i norsk sone.

På kysten er det tatt tre fangster med nvg-sild, to av dem på Trøndelagskysten og en i Meløy i Nordland. Størrelsen varierer alt etter område, 220 gram i snitt for den minste som er tatt i Osen kommune til 322 gram for den største som er tatt i Meløy.


Nordsjøsild

Denne uke er det blitt fisket vel 800 tonn nordsjøsild. Av dette er hoved kvantumet fra to ringnot / trålfangster og det er tatt i EU sonen, øst på Fladengrunn, rute 4213-14.

Snittstørrelsen på silda er fra 170 til 190 gram og begge fangstene ble levert til konsum. I tillegg er det tatt to låsfangster på 50 tonn i Sund kommune med sild av snittstørrelse på 220 og 280 gram og et mindre kvantum som bifangst i industritrålfiske.


Indirekte konsum

Av fisk til indirekte konsum er det fisket 150 tonn havbrisling, 500 tonn kolmule, 155 tonn øyepål, 225 tonn hestmakrell og ca. 200 tonn div. andre fiskeslag. I tillegg hadde en tråler med seg nesten 20 tonn hestmakrell som ble levert til konsum.


Annet

Som kjent åpnet kystbrislingfiske på en del nye områder fra torsdag den 4/10.  Det er til nå ikke kommet innmeldinger.

Bergen 7/10 2018

Odd Fredrik Andersen

Siste nytt