Fiskets gang uke 10

Publisert: av Line Dale Nilsson

Mot slutten av årets fiske etter Barentshavlodde mens det i kolmulefisket er bra trykk når værgudene lar flåten få arbeidsforhold

Loddefiske
Etter forrige ukes kjempefiske ble det denne uke, naturlig nok, et vesentlig mindre kvantum som ble rapportert inn. 31 800 tonn kom i journalen og det er til rognpress det leveres nå. Av dette kvantumet har kystnot bidratt med 4 500 tonn, trål 2 750 tonn, ringnot 24 200 tonn og en Russisk tråler satte på land 380 tonn på et fryselager i Hammerfest. Som nevnt er det rognpress det leveres til nå, men ca. 2 500 tonn er levert til indirekte konsum.


Etter det vi kjenner til har det vært store mengder lodde ved kysten i år og det er fisket fra vest av Nordkapp og helt ned til sør av Malangsgrunnen. Hva som er østover, fra Nordkapp til Varanger er ukjent, men signalene er jo at det er lodde også i dette området. Når det gjelder den Russiske tråleren som landet i Hammerfest så er det nok feil fangstrute som er oppgitt. Fangststartposisjonen viser at de også har fisket Nordvest av Sørøya.
Det minker på kvote, i hovedsak er det ringnot som har et kvantum igjen, nesten 15 000 tonn. I tillegg er det nesten 1 800 tonn i rest hor trålgruppen. På fartøynivå er det 14 ringnotfartøy og et trålfartøy som har restkvote og disse fartøvene er enten på feltet nå eller på tur oppover.


Kommende uke forventes at de fleste fartøyene vil ha tatt sine kvoter og at fiske i hovedsak er over for i år.


Kolmule
25 100 tonn kolmule ble registrert hos oss denne uke, derav ble 11 700 tonn tatt i internasjonalt havområde. De vel 25 tusen tonnene er fordelt på 17 fangster.
Fisket i internasjonalt farvann foregår sør av 54 grader N., i EU sonen like sør av 55 grader N.,vest av 13 grader Vest.
I vinter har værsituasjon vært slik at det hver uke har blitt noen daget hvor værforholdene har vært slik at det ikke har vært forhold til å fiske, denne uke intet unntak. Nå i dag ble det meldt om storm for de båtene som lå i internasjonalt farvann.
Deltagelsen i fisket har vært noe redusert, da mange av båtene er og har vært og tatt sine loddekvoter. I tiden fremover forventes at flere og flere fartøy kommer tilbake i kolmulefiske, det flåten nå lurer på er hvor mye mer som må fiskes i Internasjonalt.

Andre fiskeri
Fire fangster på til sammen 43 tonn hestmakrell er innmeldt, to i Suldal kommune, en i Tysvær kommune og en på Møre. Videre er det tatt en liten fangst på 25 tonn med NVG, også den tatt på Møre.

Bergen 11. mars 2018
Odd Fredrik Andersen
[email protected]

Siste nytt