Fiskets gang uke 10

Publisert: av Kenneth Garvik

Årets beste loddeuke i nord, og fortsatt knallfiske etter kolmule. Sildefiske i mål for vinteren.

Kolmule:
Det ble atter en knallgod kolmuleuke med totalt 53.500 tonn i journalen. Dette kvantum er fisket av 29 forskjellige båter med fangster fra 670 t som laveste, til største fangst fra «Havskjær» på 2.600 t.

Alle fangster, unntatt fra en skotsk båt, er fisket i Internasjonalt farvann sørvest av Irland. Fisket her har i vinter vært særdeles godt med uvanlig tette flekker av kolmule. Denne uke har mye vind hemmet fiske enkelte dager.

Med så godt fiske over flere uker så har vi nå fisket knappe 179.000 tonn av kvoten på rundt 305.000 t. Dette er ett totalt annerledes bilde enn i fjor da det bare ble fisket beskjedne 8.800 t fra samme område.
Vi registrerer og at ni båter i gruppen kolmuletrål, og tre båter fra pelagisk trål er ferdig med sine båtkvoter.

Vi forventer fortsatt god deltagelse i dette fiske, men noen båter vil ha fokus på loddefiske i Barentshavet. Håpet er at det fortsatt vil være kolmule tilgjengelig utenfor 200 n. milen vest av Irland en uke-to.


Lodde Barentshavet:
Som forventet så kan vi melde om årets beste loddeuke fra Barentshavet. Totalt er det fisket 11.900 tonn sist uke. Av dette kvantum så har ringnot fisket 8.500 t, trål 2.000 t og fra kystgruppen er det fisket 1.400 t.

Fiskerne melder gode lodderegistreringer og det har vært tatt mange gode notkast. Det er fisket over et vidt område med ett vestlig innsig på Malangsgrunnen, nord av Senja. Videre østover er det tatt fangster nord av Rolvsøy, og videre østover til nord av Nordkapp, samt fangster til øst 29⁰ 30’, som blir nord av Berlevåg.
Ifølge våre kontakter så har den russiske flåte fisket godt i sin sone, så lodda er spredt over ett stort område

Alle loddefangster er omsatt til konsum og det har vært god interesse fra kjøperne. Og fangstene fra sist uke er omsatt til kjøpere fra Karmøy i sør til Tromsø i nord.
Som normalt er lodda i Barentshavet litt mindre enn den på Island. Samfengtstørrelsene varierer fra 45 til 58 stk./kg. Med totalsnitt på rundt 50 stk./kg. Et positivt trekk er at lodda har hatt lite åte innhold.

Det som gjør lodda attraktiv, er innholdet av lodderogn. Fangstene sist uke har inneholdt fra 18 til 23,5 % rogn, og de fleste har sortert ho og hannlodde til de ulike marked. Vi forventer at rognpressing blir mer aktuelt fremover.

Det er nå fisket 13.800 t av kvoten på 37.150 t. Med god tilgjengelighet og fine værforhold så forventer vi at den kommende uke vil bli beste uke for loddefiske i Barentshavet.


NVG-sild:
Da kan vi sette to streker under vinterens sildefiske. Og det med ett beskjedent ukeskvantum på bare 1.500 tonn. Dette er fordelt på seks fangster med kvantum fra 150 t til 340 t.

Fangstene er tatt på Helgelands-kysten på høyde med Sandnessjøen. Størrelsene på silda varierer fra 287- 330 gram. Silda var i gytemodus, og flere av fangstene ble anvendt til pressing av silderogn.

Ett kort blikk på vinterens sildefiske viser at norske båter har fisket vel 167.000 tonn siden nyttår. Dette er knappe 20.000 t mer enn i fjor da vi hadde 148.000 t. I tillegg har utenlandske båter fisket 9.000 t.
Det har vært god kvalitet på silda og god interesse fra konsumkjøperne, der mye av fangstene er anvendt til filet.

Det som har vært annerledes er at sildefiske har foregått lenger nord enn i fjor. Og det spesielle her er at det ikke har vært sildefiske på de kjente gyteområdene på Møre.
Her har de vært fisket sild i uminnelige tider på vinterstid, da med unntak når sildefiske var stengt etter kollapsen på slutten av 60 tallet.


Bergen 13.03.2023
Kenneth Garvik
[email protected]

Siste nytt