Fiskets gang uke 12

Publisert: av Kenneth Garvik

Kolmule fra 25 båter i EU sonen

Kolmule:
Fra 25 forskjellige båter er det sist uke innmeldt 38.600 tonn med kolmule, noe som er vinterens nest beste uke. Beste dag var mandag med 13.100 t i journalen. Ukens kvantum fordeler seg fra 20 båter i kolmuletrål og 5 båter fra pelagisk trål/ nordsjøtrål.

Alle fangster, unntatt et par småfangster fra norsk sone, er tatt i EU sonen, der fisket har foregått fra nord av Porcuepine banken og videre på nordøsten til tett på grensen mellom EU og Storbritannia. I all hovedsak er dette fisket i det en betegner som «irskeboksen». Ett område norske kolmulebåter ikke har hatt tilgang på de siste tiåra. Dette ble endret da en fikk på plass en avtale mellom Norge og EU for knappe to uker siden.

Fisket den siste uke har vært ujevn der en i perioder har hatt lange tauinger for å få opp i «sekken», mens for de som har truffet godt har en fylt opp, med trålhal på over 1.000 t på relativ kort tid. I helgen har dårlig vær hemmet fiske i perioder.

Det er nå fisket 175.000 t av året kvote på knappe 246.000 t. For kolmuletrål så er de fleste i havn med sine kvoter, der en håndfull båter av vel 40 i antall har kvote igjen.
For pelagisk- / nordsjøtrål har de fleste kvote igjen. De har, i motsetning til kolmuletrål, mulighet for å fiske kolmule sør av N 62⁰ i norsk sone av Nordsjøen.

Med ovenfor nevnte så forventer vi betydelig lavere ukeskvantum fremover.


Hestmakrell:
På hestmakrellen langs kysten av Vestlandet har vi bare hatt fire innmeldinger med knappe 50 tonn totalt. Størrelsene på hestmakrellen ligger i området 420- 450 g.


Bergen 29.03.2021
Kenneth Garvik
[email protected]

Siste nytt