Fiskets gang uke 12

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fisket etter Barentshavlodde er over for i år, men vi fikk en ny god uke med kolmule.

Barentshavslodde
Onsdag ble de siste loddefangstene for denne sesongen tatt. I teorien har kyst et lite parti på vel 200 tonn igjen, mens de andre gruppene har tatt sine tilmålte kvoter. Siste fangstene ble tatt nord av Hjelmsøy. Her var kvaliteten fremdeles god til rognpress selv om det var blitt noen prosent utgytt lodde i fangsten.

Dermed kan man sette strek under årets loddesesong, en sesong med store mengder lodde ved kysten i alle fall på den vestlige del av Finnmark og videre sørvestover. Hva som har vært av lodde på Øst-Finnmark er ukjent, men tidlig i sesongen registrerte forskningsfartøy lodde nord av Vardø. Noen videre oppfølging av dette innsiget har vi ingen tilbakemeldinger på.

Som nevnt i tidligere uker har lodda vært småfallen i år, samfengt snitt på vel 49 stk.kg. sett over hele sesongen. Den små størrelsen har nok vært en medvirkende årsak til at prisnivået ikke har vært høyere, men her er det nok mange faktorer spille inn.

Av det fiskede kvantum på nesten 123 600 tonn er knappe 33 000 tonn blitt meldt inn til indirekte konsum.

Kolmule
Ikke overraskende ble denne ukes kvantum sesongens, til nå, beste med 58 450 tonn registrert i journalen. 32 fartøy står for disse innmeldingene.

Første del av uken foregikk fisket nord av Porcupine Bank, senere flyttet fisket seg lengre nordover mot Rockall og St. Kilda. Nå søndag er en del båter i fiske rundt 56 grader N, vest av 12 grader W samt en del fartøy i området 55 grader nord 13 grader vest, En annen del av flåten gikk lengre sørvestover til vestkanten av «banken», rundt 53 grader 30 min. vest av 14 grader vest. Også i dette området var det gode fangstforhold nå søndag.

I tillegg har et par båter stoppet opp i kanten ved St. Kilda og lagt uti der. Også her meldes om bra med fisk og gode forhold. I praksis vil dette si at det er fiskeri fra Porcupine Bank til St. Kilda.

På mottakssiden er det levert fangster over et stort område fra Killybegs til Island i vest og Norge og Danmark i øst. Kvantumsmessig er det tatt imot omentrent samme kvantumene i Norge og Danmark mens det til de vestlige fabrikkene er levert ca. 6 000 tonn. Med det store kvantumet i dag på over 18 000 tonn og et fortsatt godt fiske de neste dagene må det forventes litt venting på levering ved mottaksanleggene.


Hestmakrell
Tre båter har meldt inn hestmakrell denne uke. Til sammen er det fanget 103 tonn og det er i kommunene Tysvær og Sveio fangstene er tatt. Størrelsen er på 485 – 500 gram og alt er levert til Skude fryseri.


Bergen 25.-26. mars. 2018
Odd Fredrik Andersen

Siste nytt