Fiskets gang uke 13 og 14

Publisert: av Line Dale Nilsson

Kolmulefisket er forflyttet til St. Kilda-feltet. Noen fangster av hestmakrell langs vestlandskysten.


Kolmulefisket
De siste to ukene har kolmulefiske foregått på St. Kilda-feltet. Forrige uke ble ukekvantumet 36 750 tonn og denne uke 40 000 tonn. Storparten av dette er fisket vest av Hebridene, men både i forrige uke og også i denne har det vært et par båter i «kanten» og ukekvantum på ca. 200 tonn er tatt der.
Av kolmuletrålere er det 6 båter som har kvoter igjen mens av pelagiske trålere er det 6 båter som er ferdig med kvoten eller har så lite igjen at de ikke vil gå i EU sonen for å fiske det. Når det gjelde sistnevnte flåtegruppe så er det jo en del av disse som ikke deltar i det fisket som foregår vest av Irland / Hebridene, men fisker sitt kvantum langs kanten utover hele året. Andre igjen fisker en del kolmule i kanten i forbindelse med kombifiske, industri – hvitfisk.
Nå i helga har det vært godt fiske og en båt lastet opp 2 100 tonn på ett døgns fiske.

Hestmakrell
Uke 13 var en dårlig uke med hestmakrell, kvantumsmessig sett. Kun to fangster på til sammen 35 tonn var det som ble meldt inn til oss.
Denne uke har det vært mer fart i fisket, 9 fangster på til sammen nesten 180 tonn er meldt inn. Fangstene kommer fra flere lokasjoner, felles er at de er alle tatt på Vestlandet nord om Bergen.

Bergen, 7. april 2019
Odd Fredrik Andersen

 

Siste nytt