Fiskets gang uke 13

Publisert: av Roar Bjånesøy

Kolmulefisket vestpå i sluttfasen mens "kantfisket" er i gang

Denne uken har vert den siste uken med en større deltakelse av norske kolmuletrålere. Hoveddelen av kvoten til kolmuletrål er tatt og det er et fåtall fartøy igjen som har nok kvote igjen til å ta en siste tur.  

Det har vert innmeldt 14 690 tonn kolmule fra EU sonen denne uken fordelt på 9 fartøy. I skrivende stund er det et aktivt fartøy i fiske i EU sonen, dette tilhører nordsjøtrålgruppen.

Ut ifra resterende kvoter forventer vi begrenset aktivitet i kolmulefisket i vest.

 

Trålfisket i "kanten" er i gang og det har vert 4 fartøy i fiske i påskeuken

Alle 4 gikk inn søndag kveld, mye grunnet været som kom. Det har vert innmeldt totalt 867 tonn Kolmule, 536 tonn Øyepål, 122 tonn Strømsild og 6 tonn Nordsjøsild fra dette fiskeriet.


Siste nytt