Fiskets gang uke 13

Publisert: av Kenneth Garvik

Kolmulefisket går som normalt vest av Irland

Kolmule:

Som de siste uker så er det på koImula det fiskes på i de pelagiske fiskeriene. Vi fikk en middels god uke kvantumsmessig med 40.300 tonn i journalen. Dette er fordelt på 24 fangster fra båter i kolmuletrål og pelagisk trål.

I de foregående uker har værforholdene med kuling og storm hemmet fiske, mens en i denne uke har hatt gode arbeidsforhold. Utfordringen nå har vært et mer ujevnt fiskeri med lengre tauinger og flere dager på feltet.

En del båter stoppet opp på feltet ved St. Kilda, men det var dårlig samling og lite fisk som var trukket nordover på dette feltet. Og så å si hele kvantumet er fisket vest- nordvest av Porcue Pine banken utenfor Irland.

Av årets kvote på vel 360.000 t er det nå fisket vel 230.000 t. I kolmuletrål gruppen har 18 båter nå fisket sin kvote, mens det for pelagisk-, nordsjøtrål så er en båt ferdig.

Mel/ olje fabrikkene produserer som normalt. Og det er så langt ikke meldt om utfordringer i forhold til korona situasjonen, hverken på sjø eller land.

Søndag kveld er det rundt 20 båter på feltet vest av Irland. Båtene som kommer fra Norge leter over området ved St. Kilda, og etter alle solemerker skal fisket ta seg opp her når vi kommer inn i april.

 

Bergen 30.03.20

Kenneth Garvik

[email protected]                 

Siste nytt