Fiskets gang uke 14

Publisert: av Roar Bjånesøy

Kolmulefiske og mottaksanleggene går som normalt, også i disse koronatider

Ukens kolmulefiske har gått for fult selv om det på St. Kilda feltet har vært noe «slakkere» fiske enn forventet.

Totalt er det meldt inn vel 48 600 tonn og av det er 38 600 tonn fisket i område fra kanten av Porcupine Bank og nordover, 9 700 tonn er fisket nord av grensen (Irskeboksen) på Nord 56 grader og 30 minutter og nordover mot St. Kilda. I tillegg har en båt fisket knappe 300 tonn i «kanten».

Nord av Porcupine Bank ble forholdene dårlig nå i slutten av uka og på søndag gikk  siste båt fra dette området. Værforholdene er også dårlig og de opplysningene vi får fra feltet på søndag er at de fleste båtene ikke er i fiske grunnet mye vind. Etter værkart å dømme kan det være «spakning» i vinden litt ut på mandag. Sju båter er igjen på feltet mens et lignende antall begynner å nærme seg feltet på tur ut.

15-16 kolmuletrålere har kvote igjen, mens nesten alle pelagiske – nordsjøtrålere har restkvote. Men av disse sistnevnte er jo mange som fisker sin kolmulekvote i forbindelse med «kantenfiske» i Nordsjøen.

Koronatider til tross, så langt har ikke dette skapt problemer for gjennomføringen av fisket og både flåten og landindustrien har tatt sine forholdsregler.  Samtlige fabrikker, med unntak av en som ikke hadde bestemt seg, skal kjøre normal drift i påskehelgen.

 

Ut over kolmulefiske er det svært lite fiskeri som foregår på denne tid, kun tre fangster på til sammen vel 60 tonn hestmakrell og 260 tonn øyepål er registrert i vår innmeldingsjournal denne uke.

 

Bergen 6. april 2020

Odd Fredrik Andersen

Siste nytt