Fiskets gang uke 15

Publisert: av Camilla Klævold

Første innmeldinger fra tobisfiskeriet og første makrellfangst innmeldt til fersk anvendelse

Kolmule
Denne uken har det vært to fartøy i arbeid vest i havet i EU-sonen, som til sammen meldte inn 1940 tonn. Fiskeriet er stort sett ansett som ferdig.

Tar man med kolmule fra kantfiskeriet har vi totalt 3996 tonn innmeldt denne uken.


Tobis
Siden fiskeriet startet, har vi hatt tre innmeldinger på til sammen 1540 tonn. I tillegg til en innmelding fra forsøksfiskeriet i forkant på henholdsvis 35 tonn.

Siden fiskeriet startet har fartøyene vært innom Inner Shoal og Klondyke, men flåten har nå samlet seg på Outer Shoal. Det er i dag 22 fartøy på feltet.

Fiskeriet har vært litt tregt, der vi har hatt noen bedre hal enn andre. Men vi forventer en del innmeldinger i løpet av dagen og de nærmeste dagene. Det er også ventet litt dårligere vær fra onsdag-torsdag og nordavind som kan forstyrre fiskeriet.


Fersk makrell
Denne ukene fikk vi også de første innmeldingene på makrell til fersk anvendelse. En fangst fra Bømloområdet på 450 kg og en fra Alver kommune på 200 kg. Snittet på makrellen er meldt til 450 gram.


Hestmakrell
Det har vært en to-tre fartøy på hestmakrellen og vi har fått tre innmeldinger på totalt 30 tonn fra Kinn kommune.


Industritrål
Kantfiskeriet har denne uken gått sin ante gang. Vi har hatt fem innmeldinger med totalt 2056 tonn kolmule, 11 tonn nordsjøsild, 194 tonn med strømsild, 20 sølvtorsk og 8 tonn øyepål. For øyeblikket er det en liten pause i dette fiskeriet da de fleste er på tobisfiske.

Siste nytt