Fiskets gang uke 15

Publisert: av Roar Bjånesøy

Nærmer seg slutten på kolmulefisket vestpå og på vestlandskysten fiskes det litt hestmakrell

Hestmakrell
4 direktehåvet fangster på totalt 52 tonn og 2 lås på til sammen 33 tonn, alt fangstet mellom Rogaland og Stadt. Størrelsen er rapportert til mellom 450 og 500 gram.

I tillegg er det tatt 45 tonn som bifangst i industritrålfisket i Nordsjøen.


Kolmule
Dette fisket går nå mot slutten, med et ukekvantum på totalt 19 400 tonn. Fisket har foregått på feltet vest av St Kilda, og kvanta på fra 700 tonn til 2300 tonn.

Totalt er det tatt 14 fangster i tillegg til 5 fangster av industritrål i Nordsjøen. De sistnevnte fangstene har variert fra 28 tonn til 200 tonn med totalt 416 tonn.

Det har vært en stigende priskurve på kolmulen også denne uken. 


Bergen 15.03.19

Sigbj. E. Hansen
Fung. salgsleder

Siste nytt