Fiskets gang uke 16

Publisert: av Kenneth Garvik

Eventyrlig oppstart av tobis sesongen.

Tobis:
Vi fikk en knalluke på tobisen med hele 40.600 tonn i innmeldingsjournalen. Dette er beste tobisuke vi kan finne på våre datasystemer som strekker seg tilbake til 2002. Og det som er spesielt er at vi fortsett er i april. Ukens kvantum er fisket av 23 forskjellige båter, der de fleste har to turer denne uke. De største innmeldingsdagene hadde vi tirsdag med 16.100 t og 11.900 t søndag.

Det er på den kjente tobisbanken Klondyke hovedkvantumet er fisket, med knappe 27.000 t innmeldt herfra. Fisket her har vært meget godt i siste del av uken, der flere fiskere betegner dette som eventyrlig. Tobisen herfra er også meget stor.

Det som og har vært positivt er at innblanding av hyse og hvitting har vært beskjedent ifølge rapporter både ved fiske og landing. Et nytt trekk ved tobisfiske er at båtene nå tråler pelagisk for å unngå innblanding av bunnfisk. Ved å tråle slik så ligger bunnen i trålen rundt 5-10 meter over sjøbunnen.

Fangstene av tobis er solgt til norske og danske fiskemelsfabrikker. Med så mye fiske på en uke så blir det litt venting på lossing, spesielt i området Egersund/ Karmøy.

I kommende uke så forventer vi fortsatt god deltagelse i dette fiske. Med gode værutsikter for hele uken så kan det bli nok en god uke.

 

Makrell/Hestmakrell:
Med sol og litt varmere vær så kommer makrellen opp fra dypet, og de minste båtene begynner da å lete etter makrell til fersk anvendelse. Så lang har vi hatt et par mindre fangster fra Alver og Bømlo.
Normalt så øker fangstingen på utover i mai.

På hestmakrell har vi kun to mindre fangster fra Rogaland med totalt 11 tonn.


Bergen 26.04.2021
Kenneth Garvik
[email protected]

Siste nytt